Ceník - výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou:

Posouzení zdravotní způsobilosti k zaměstnání  600 Kč

Profesní průkazy / svářečský, zbrojní.../ 400 Kč

Vyšetření pro autoškolu, řidičské průkazy  400 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace   300 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro komerční pojištění 400 Kč

Vypsání pojistky, renty, bolestné 300 Kč

Vyšetření před zdravotním výkonem nehrazeným zdravotní pojišťovnou /plastické operace/ 600 Kč

Aplikace vakcíny /mimo vakcinaci hrazenou pojišťovnou/ 150 Kč

Žádost-pečovatelská služba, zařízení sociální péče 300 Kč

Potvrzení-tábory, brigády  200 Kč

Potvrzení ke studiu 100 Kč