Ceník - výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou:

Posouzení zdravotní způsobilosti k zaměstnání - zdravotní prohlídky, profesní průkazy /zbrojní.../ - 500 Kč

Vyšetření pro autoškolu, řidičské průkazy - 400 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace - 200 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace pro komerční pojištění, renta, bolestné - 300 Kč

Vypsání pojistky - 200 Kč

Vyšetření před zdravotním výkonem nehrazeným zdravotní pojišťovnou /plastické operace/ - 500 Kč

Aplikace vakcíny /mimo vakcinaci hrazenou pojišťovnou/ - 150 Kč

Žádost-pečovatelská služba, zařízení sociální péče - 250 Kč

Zdravotní průkaz - 400 Kč

Potvrzení-tábory, brigády, ke studiu - 150 Kč