Preventivní prohlídky

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem harmonogramu péče, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok.

Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Máte nárok na

všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře – 1x za dva roky (23 měsíců).

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se může každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé (výjimečně od 15 let).  Zdravotní pojišťovna plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Vhodné je se na preventivní prohlídku předem objednat, aby vám lékař mohl případně dát žádanku k odběru krve nebo pro další stanovená vyšetření. Přinést budete muset vzorek moči.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolismu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí preventivní prohlídky vyšetření moči diagnostickým papírkem. Nově od února 2021 patří do obsahu preventivní prohlídky u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let doporučení preventivního očního vyšetření (ve čtyřletých intervalech).

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Dále se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko také vyšetření per rektum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, má lékař provést klinické vyšetření prsů. 

Součástí preventivní prohlídky je též kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření (resp. jejich zajištění, pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny). Jedná se zejména o vyšetření EKG, laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a laboratorní vyšetření glykémie.  

Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Ženám má předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům má zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let a 1x za 2 roky od 55 let, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je praktický lékař nezajišťuje, pokud má k dispozici výsledky.

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

Pokud na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření nechodíte, riskujete, že případné onkologické onemocnění nebude zachyceno včas, kdy je snáze léčitelné.

Harmonogram preventivní péče

ŽENY - 18-35 let

každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
každé 2 roky orientační vyšetření moči *
v 18 a ve 30 letech vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi *
v 18 a ve 30 letech kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) *
od 25 let klinické vyšetření prsů * (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky

ŽENY - 35-50 let

Náš tip: Ve čtyřiceti si určitě zajděte na preventivní prohlídku ke svému praktickému lékaři! Máte nárok na vyšetření, která mohou včas odhalit hrozící kardiovaskulární problémy, cukrovku a další civilizační choroby.

každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka
každé 2 roky orientační vyšetření moči *
ve 40 letech vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi *
ve 40 letech a dále každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) *
ve 40 letech a dále každé 4 roky vyšetření EKG *
od 45 let každé 2 roky preventivní mamografické vyšetření

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky

ŽENY - 50 a starší

Náš tip: Menopauza není důvodem pro to, aby žena přestala chodit na pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi nebo na mamografii! Naopak – s postupujícím věkem si své zdraví hlídejte víc než dřív.

každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka (včetně stěru z děložního čípku a následného provedení cytologického vyšetření)
každé 2 roky orientační vyšetření moči *
v 50 a 60 letech vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi *
každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) *
každé 4 roky vyšetření EKG *
každé 2 roky preventivní mamografické vyšetření
od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let jednou za 2 roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS
jednou za 10 let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
od 50 let každé 4 roky vyšetření funkce ledvin u pacientek trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi *

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky

MUŽI - 18-35 let

každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
každé 2 roky orientační vyšetření moči *
v 18 a ve 30 letech vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi *
v 18 a ve 30 letech kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) *

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky

MUŽI - 35-50 let

Náš tip: Ve čtyřiceti si určitě zajděte na preventivní prohlídku ke svému praktickému lékaři! Máte nárok na vyšetření, která mohou včas odhalit hrozící kardiovaskulární problémy, cukrovku a další civilizační choroby.

každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
každé 2 roky orientační vyšetření moči *
ve 40 letech vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi *
ve 40 letech a dále každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) *
ve 40 letech a dále každé 4 roky vyšetření EKG *

 

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky

MUŽI - 50 a starší

Náš tip: Pokud jste ještě neabsolvovali vyšetření, které by mohlo včas odhalit rakovinu tlustého střeva a konečníku, neváhejte! Muži jsou pro toto onemocnění rizikovou skupinou.

každé 2 roky preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně stomatologické vyšetření
každé 2 roky orientační vyšetření moči *
v 50 a 60 letech vyšetření koncentrace tuků (cholesterolu a triacylglycerolů) v krvi *
každé 2 roky kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi) *
každé 4 roky vyšetření EKG *
od 50 do 55 let jednou za rok test okultního krvácení ve stolici – TOKS
od 55 let jednou za 2 roky test okultního krvácení ve stolici – TOKS
jednou za 10 let endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
od 50 let každé 4 roky vyšetření funkce ledvin u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi *

 

* takto označená vyšetření jsou součástí preventivní prohlídky