Preventivní prohlídky

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem harmonogramu péče, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte nárok.

Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Máte nárok na

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže.

V ČR existují čtyři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

Od 1. 1. 2024 je spuštěn populační program časného záchytu karcinomu prostaty. Jedná se o pilotní program Ministerstva zdravotnictví, který je určen mužům od 50 do 69 let. Hlavním ukazatelem rizika je laboratorní rozbor krve (tzv. PSA), dle stanovených hodnot pak následuje postup dle platné Metodiky MZ ČR. Na laboratorní testy může klienty odeslat registrující praktický lékař nebo ošetřující urolog.

Pokud na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření nechodíte, riskujete, že případné onkologické onemocnění nebude zachyceno včas, kdy je snáze léčitelné.