1. EKG

Záznam srdeční aktivity v určitém časovém úseku pořízený elektrokardiogramem.

Kdy se točí EKG?

EKG se v urgentních případech dělají každému. EKG se provádí z důvodu podezření na infarkt myokardu, zvětšení srdce, plicní embolie nebo srdeční arytmie. Standardně bývá člověk monitorován v případě těžších úrazu. Pravidelné EKG vás čeká i v případě klasických preventivních kontrol.

Přístroj při zápisu zachycuje signál z elektrické aktivity myokardu, který se šíří z myokardu všemi směry do celého těla, aniž by byl nějak výrazněji zeslabován. EKG signál tak můžete na těle zaznamenat takřka kdekoliv. Ze zachycených hodnot pak podle jednotlivých parametrů záznamu můžete zjistit přesnou diagnózu. Toto vyšetření je nebolestivé, nikterak invazivní a zhotovené je během několika málo minut.

Co všechno dokáže zjistit EKG?

EKG je schopno zaznamenat srdeční akci, srdeční rytmus, srdeční frekvenci, P vlnu, PQ interval, QRS komplex, ST úsek, T vlna, QT interval a elektrickou srdeční osu (EOS).

S pomocí EKG je možné zjistit celou řadu srdečních chorob a nejen to, na záznamu se objeví i poruchy z příčin mimo srdeční onemocnění (astma, poruchy činnosti štítné žlázy, iontová dysbalance a podobně).

EKG srdce vám ukáže odchylky od pravidelného srdečního rytmu, poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu, nedostatečnou výživu jednotlivých částí srdce (ischemii), starší poškození srdečního svalu a lokalizaci postižení a jeho rozsah.

Jak probíhá EKG vyšetření

Vyšetření je rychlé a snadné. Potřebujete si odložit horní díl oděvu. Posléze si lehnete na lehátko. Důležité jsou i holé kotníky. Oblasti, kde budou přiloženy elektrody, se potřou vodou. To proto, aby se zvýšila kvalita převodu vzruchu. Na obě zápěstí i kotníky vám pak sestřička přiloží klipsy a na hrudník připne hrudní svody. Při rychlém měření jsou pouze tři, ale obvykle jich užije šest. Každý z nich má jinak barevnou přísavku a vždy se umisťují do určitého místa na hrudníku. Pro vás je důležité, abyste leželi v klidu. V průběhu vyšetření byste neměli ani mluvit. Po vyšetření, tedy po zhotovení záznamu, se svody sundají, vy se utřete a oblečete.

2. Odběry krve

Provádíme každý den mimo úterý od 7.30 do 10.00 hodin.

Na odběry se dostavte nalačno - 12 hodin po posledním jídle. Je vhodné se ráno napít čisté vody.

Pokud jsou odběry indikovány mnou a provedeny v naší ordinaci, žádanku nemusíte mít. Pokud budete chtít do jiné odběrové místnosti, žádanku obdržíte.

Pokud si odběry přeje jiný lékař, je nutné, aby Vás žádankou vybavil.

3. Odběry moče

Vyšetření moči je jedno ze základních vyšetření, která praktickým lékařům i specialistům v mnohém pomohou. S tím, že máme donést vzorek ranní moči, většinou problém nemáme. Sbalíme lékařskou zprávu, poděkujeme lékaři, oblečeme se do kabátu a rozloučíme se. První „problém“ může nastat už večer, když si říkáme, že hlavně na ranní odběr vzorku moči nesmíme zapomenout, a v závěsu s tím přichází myšlenka: „A do čeho ji dám?“ 

Pro chemické vyšetření stačí čistá nádobka

Vyšetření moči není jen jedno. Když pomineme méně přesné vyšetření pomocí „papírku“, je nejčastějším vyšetřením moči chemické vyšetření s vyšetřením močového sedimentu, a dále pak vyšetření kultivační.

Rozdíl mezi nimi přitom nezajímá pouze vašeho ošetřujícího lékaře. Liší se totiž v některých zásadách odběru, zejména v již zmiňované otázce nádoby pro vzorek moči. Pomocí základního chemického vyšetření moči dokáže odborník poznat, zda je množství přítomných chemických látek, některých typů buněk, bakterií a dalších elementů v normě.

U tohoto vyšetření není nutné, aby byla nádoba, ve které k lékaři moč přineseme, sterilní. Na toto vyšetření postačí jakákoliv čistá nádoba či ´zkumavka´, sterilita není nezbytná, čistota ano.

Kdy potřebujete sterilní nádobu

To však neplatí u vyšetření kultivačního, pro které je sterilní zkumavka a správná technika odběru nutná. Jedná se o vyšetření, při kterém se snažíme na speciální půdě nebo v kapalném médiu dále pěstovat různé typy bakterií v moči obsažených a přesně stanovit jejich druh a také míru citlivosti na různé typy antibiotik. 

K prevenci kontaminace vzorku pro kultivační vyšetření je v některých případech vhodné provést odběr moči cévkou.

Dále existují mikroskopická vyšetření moči, při kterých je možné zjistit případnou přítomnost nádorových buněk. V takovém případě se jedná o cytologické vyšetření moči.

Moč by měla být odebrána ze středního proudu

Zatímco při chemickém vyšetření nebyla potřeba sterilní zkumavka a u kultivačního vyšetření ano, obě tato vyšetření, respektive přímo samotný odběr moči, mají něco společného:

Je vždy nutné zachovat maximální čistotu odběru. Proto by mu mělo předcházet omytí zevního genitálu.

Pravidla ale jsou i pro samotné vymočení. Moč na vyšetření močového sedimentu a na kultivační vyšetření by měla být odebrána ze středního proudu. Pacient tedy při odběru něco málo vymočí do toalety a střední proud zachytí do zkumavky.

Vliv menstruace

A co menstruace? Tato otázka možná napadla již nejednu ženu, která má k vyšetření donést ranní moč. Při menstruaci lze odebírat moč na kultivační vyšetření, ale nikoliv na vyšetření sedimentu. Pro účely chemického vyšetření moči by tedy pacientky neměly nosit ranní moč z období menstruace a asi dvou dní před a po ní.

Urolog rovněž upozorňuje na to, že není vhodné provádět odběr při poševním zánětu, respektive je nutné na tuto okolnost upozornit lékaře.

Vzorek moči doručte co nejdříve

Teď se dostáváme k otázce času. Rozhodně nelze ráno odebrat vzorek moči, pak odejít do práce a odpoledne s ním zajít k lékaři. Nehledě na to, že pracoviště, která vzorky přijímají, mají zpravidla omezenou pracovní dobu. Na otázku kdy-co nejdříve.  Záleží sice na typu vyšetření, ale mělo by se jednat řádově o hodiny. U cytologického vyšetření je to o něco přísnější, vzorek je nutné doručit velmi časně.

Možná nás jako pacienty může napadnout, proč právě ranní moč je pro vyšetření tak důležitá. Odpověď je prostší, než se může zdát. Důvodem je určitá standardizace, noc tráví většina lidí přeci jen do určité míry podobně, a to spánkem, bez fyzické zátěže a bez nebo jen s minimálním příjmem tekutin. Srovnání s referenčními hodnotami, odvozenými od hodnot zdravé populace za stejných podmínek, má tak větší vypovídací hodnotu.

S tím souvisí i to, že by noc před odběrem neměla příliš vybočovat ze zmíněného normálu. Pacient se zkrátka nemusí zrovna účastnit nočního půlmaratonu nebo vypít litry vody. Naopak pro vyšetření kultivační, kdy je třeba vypěstovat bakteriální kulturu z mikrobů v moči obsažených, není doba odběru z medicínského hlediska omezená. Pacient je tedy omezen spíše dobou provozu příslušného odběrového zařízení.

Vyšetření moči sníží počet vyšetření

Vyšetření moči rozhodně není zbytečné. Naopak. Je zcela základní. Lékař díky němu pozná, jakým směrem se v léčbě má dále ubírat, popřípadě zda je léčba nutná. Řekne, která vyšetření nesmí být opomenuta, a naopak v některých případech pomůže vyhnout se vyšetřením, která nejsou nezbytná. Vyšetření ranní moči by tak mělo být součástí každé preventivní prohlídky.

Něco jiného je sběr moči

Od klasického odběru, při kterém nás lékař požádá o vzorek ranní moči, je třeba odlišit tzv. sběr moči. Sběr se provádí do větších nádob a jedná se o objem veškeré moči vyloučené pacientem za čtyřiadvacet hodin, popřípadě jiný časový úsek. Analýze je následně podroben malý vzorek.

Pomocí objemu moči za čtyřiadvacet hodin a koncentrace chemikálií v malém analyzovaném vzorku je možné vypočítat odpad jednotlivých chemikálií z těla za dané časové období. To má význam např. v diagnostice metabolických poruch vedoucích k opakovanému vzniku močových kamenů a také u některých onemocnění ledvin. Díky vyšetření jsme často schopni doporučit soubor preventivních opatření snižující při dobré spolupráci pacienta riziko opakování onemocnění.

4. Ambulantní monitorace krevního tlaku

Zapůjčíme vám domů přístroj a manžetu, která bude několikrát denně měřit váš tlak. 

Počítačovým programem pak záznam vyhodnotíme. Vyšetření je přínosnější než jednorázové změření tlaku. Lze pak odlišit pacienty s tzv. „syndromem bílého pláště“, kteří mají vysoký tlak jen v ordinaci a doma je tlak normální. 

Předejdeme tím k nadbytečné léčbě krevního tlaku, která by mohla pacienta poškodit ve smyslu přílišného snížení tlaku a jeho projevům.

 

5. Test na okultní (skryté) krvácení do stolice

Jak je vyšetření využíváno?

Hlavní využití testu na okultní krvácení (OK) spočívá ve včasném odhalení rakoviny tlustého střeva. Krev ve stolici může být jediným časným příznakem rakoviny. Je-li rakovina zjištěna včas zvyšuje se naděje na vyléčení. 

Kdy je vyšetření požadováno?

Vyšetření stolice na OK se většinou provádí jako součást preventivního vyšetření. Obvykle je test používán primárně jako screeningové, vyhledávací vyšetření pro včasnou diagnózu rakoviny tlustého střeva. Je doporučováno provádět jej od věku 50 let v rámci preventivní prohlídky.

Pozitivní výsledek imunochemického testu znamená přítomnost krvácení někde v oblasti dolní části zažívacího traktu. Jelikož test detekuje pouze lidský hemoglobin, nemůže být pozitivní v případě jiných zdrojů krve, např. z potravy. Navíc hemoglobin pocházející z krvácení v horní části zažívacího traktu se rozloží dřív, než dosáhne dolní části zažívacího traktu a není tak imunochemickým testem detekován.  

Pozitivní test na OK kteroukoliv metodou vyžaduje další vyšetření, většinou koloskopii. 

Co výsledek vyšetření znamená?

Test na OK ve stolici je normálně negativní. Pozitivní výsledek testu řekne vašemu lékaři, že je přítomné krvácení někde v zažívacím traktu. Krev může pocházet z divertikulózy, krvácejícího polypu, zánětlivých onemocnění střeva, hemoroidů, nebo z benigního nebo maligního nádoru. Cokoliv, co prominuje do lumen střeva, jako je polyp nebo nádor, je zraňováno pohybem stolice při pasáži střevem a může být zdrojem intermitentního krvácení. Toto malé množství krve je často prvním a občas jediným příznakem časného stádia rakoviny tlustého střeva. To činí z testu na OK užitečný screeningový prostředek.

Další informace v souvislosti s tímto vyšetřením

Dříve používaný guajakový test měl velmi nízkou citlivost a odběr stolice se prováděl ze tří různých vzorků stolice ve třech různých dnech. Imunochemické testy jsou mnohem citlivější a většinou se odebírá vzorek pouze jeden.

Screeningový test OK do stolice se v současné době provádí imunochemickým testem. Na rozdíl od dřívějších testů je pro pacienta uživatelsky příjemnější – nejsou třeba žádná dietní opatření, výsledek je nezávislý i na případné medikamentózní léčbě, navíc je nutný jen jeden vzorek stolice odebraný do speciální zkumavky, kterou dostanete od lékaře. Pozor je třeba dávat jen na to, aby se stolice před odběrem vzorku nedostala do kontaktu s vodou. Zkumavku se vzorkem stolice pak odnesete do 3 dnů zpět lékaři do ordinace.

POZOR! Při průjmu, krvácení hemoroidů nebo menstruaci by se test neměl provádět.

6. POCT metody

POCT metody (zkratka pochází z anglického názvu point of care testing) jsou metody, které umožňují zjišťování důležitých laboratorních parametrů přímo v ordinaci praktického lékaře.

V naší ordinaci touto metodu provádíme tato vyšetření: INR, CRP, glykovaný hemoglobin, D-Dimery, troponin, natriuretické peptidy.

Výhodou vyšetření je okamžitý výsledek (několik minut) a zjištění hodnoty z malého vzorku krve.

INR-protrombinový čas

Obecně o srážení krve

Srážení krve (hemokoagulace) je souborem enzymatických reakcí, při kterých se krev mění v nerozpustný gel. Díky tomu nedochází k dalšímu krvácení. Lidé mající nedostatečnou srážlivost krve mohou proto vykrvácet i z malého zranění.

Základem srážení krve je vytvoření sítě fibrinem. Do ní se zachytávají červené krvinky a krevní destičky. Vznikne sraženina, která ucpe místo zranění.

Co ukazují hodnoty INR

INR (international normalized ratio), respektive jeho hodnota vypovídá o tom, jak rychle se sráží krev. Vypočítává se jako poměr protrombinového času pacienta a času u normálního vzorku. Poměr INR byl zavedený, aby bylo možné výsledky standardizovat.

Sledování INR hodnoty je nutné u pacientů, kteří dlouhodobě užívají léky na ředění krve. Pokud by totiž hodnota byla vyšší, krev by se srážela dlouho a mohlo by dojít k samovolnému krvácení do orgánů či kůže. Při užívání léků na ředění krve je nutná kontrola INR každý měsíc.

INR hodnota se také měří při krvácivých stavech, u dlouhodobých onemocnění jater, při předoperačním vyšetření a při dalších situacích podle zhodnocení lékaře. Hodnota INR u zdravého člověka se pohybuje kolem 1. Při užívání léků na ředění krve je to 2-3. Tato hodnota by neměla být překročená.

Dieta

Warfarinová dieta nemá s hubnutím nic společného, je určena výhradně pro pacienty užívající tento lék na úpravu krevní srážlivosti. Dnes už lékaři netrvají na přísném omezení nebo úplném vynechání určitých potravin. Mnohem důležitější jsou stabilní hodnoty vitaminu K, bez výkyvů. Doporučuje se proto především vyvážená strava založená na pestrém jídelníčku.

Omezte: příjem vnitřností, červeného masa.

Pokud je u pacienta zahájena léčba warfarinem, úplné vynechání zeleniny v potravě nezbytné není. Je důležité vědět, která zelenina obsahuje vysoké množství vitamínu K, a tuto zeleninu pak nekonzumovat ve velkém množství jako hlavní jídlo. Jedná se zejména o listovou zeleninu (zelí, kysané zelí, kapusta, špenát, čínské zelí, hlávkový salát, brokolice, květák), kterou lze konzumovat pouze v menším množství – jako součást polévky, ozdoba. Kopr, řeřicha a petrželová nať obsahují vysoké množství vitamínu K, ale v minimálním množství v polévce, k dochucení, nevadí. Bez problému lze jíst kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel, ředkvičky), rajčata, papriky, oloupané okurky, brambory, houby. Dieta při antikoagulační léčbě nezakazuje konzumaci ovoce, až na výjimky, kterými jsou kiwi, sušené švestky, mango, maliny, ostružiny.

CRP test

2 způsoby měření

Stanovení hodnoty CRP může probíhat dvojím způsobem. První možností je klasický odběr žilní krve, kdy spolu s dalšími parametry lékař v žádance zaškrtne, že si přeje stanovit i CRP. Rychlost provedeného testu závisí na kapacitě laboratoře, většinou však bývají výsledky známy do druhého dne.

 

V druhém případě je použit přístroj, který dokáže stanovit hladinu CRP z kapky krve. Před odběrem je vhodné dané místo promasírovat. U dospělých se odebírá krev z bříška prstu ruky, u kojenců to může být z patičky. Odebraná kapka krve se z kapiláry převede do kyvety, která se vloží do přístroje, a ten během několika málo minut změří hodnotu CRP. Jednoznačnou výhodou druhé metody je rychlost, za kterou je výsledek znám.

Hodnota CRP se velmi často využívá při rozhodování, zda nasadit léčbu antibiotiky nebo ne. Standardní je případ, kdy do ordinace přichází pacient s mírně zvýšenou teplotou, neurčitou bolestí v krku a kašlem. Zjištění hladiny CRP může při zvážení dalších příznaků poradit, jestli se jedná o infekci bakteriálního původu a je nutná antibiotická léčba, nebo je původcem obtíží vir.

Zjednodušený vzorec říká, že pokud je CRP nízké (do 40 mg/l), jedná se spíše o virovou nákazu, v případě vyšších hodnot (nad 40 mg/l) jde o bakteriální infekci. U virové nákazy je použití antibiotik bezvýznamné, protože proti virům nejsou účinná.

Určení koncentrace CRP je velmi dobrým a často využívaným laboratorním ukazatelem. U infekčních stavů může pomoci k správné diagnóze. Objektivně může vést ke snížení počtu předepisovaných antibiotik. Nejdůležitější zprávou pro pacienta je, že ve chvíli, kdy antibiotika potřebuje, mu budou předepsány a naopak.

Glykovaný hemoglobin

Glykovaný hemoglobin nebo také HbA1c vzniká v organismu reakcí mezi glukózou – cukrem v krvi a hemoglobinem – červeným krevním barvivem. Tento děj si můžeme představit jako červené krevní barvivo na které je vázán cukr. Jinými slovy se jedná o tzv. dlouhodobou glykémii. Využívá se k posouzení kompenzace a léčby diabetu. 

D-dimery

 

D-dimery jsou látky, které se uvolňují do krve při rozpouštění krevních sraženin. D-dimery nám tedy ukazují, že někde v těle se toho času nachází krevní sraženina. D-dimery se tedy vyšetřují při podezření na hlubokou žilní trombózu, plicní embolii nebo při podezření na diseminovanou intravaskulární koagulopatii.

Troponin

Zvýšená hladina troponinu ukazuje na poškození buněk srdečního svalu, typicky u infarktu myokardu.

Natriuretické peptidy

- jejich hladina v krvi je zvýšena při srdečním selhávání

 

Hladina glykemie, cukru v krvi

  • aktuální hladina cukru v krvi
  • stanovujeme ráno nalačno

Při sledování kompenzace diabetika je přínosnější určit hladinu glykovaného hemoglobinu než hladinu ranní glykemie, jelikož hladina glykovaného hemoglobinu určuje průměrnou kompenzaci za poslední 3 měsíce.

7. Saturace kyslíku pulsním oxymetrem

O kyslíku

 

Kyslík je důležitou molekulou, jež je transportována krví, a to prostřednictvím krevního barviva hemoglobinu. 

Co je pulzní oxymetrie

Pulzní oxymetrie je rychlá, dostupná a užitečná vyšetřovací metoda, která orientačně informuje o okysličení krve daného člověka. 

Proč je dobré toto vědět? 

Jde o rychlé ověření nasycení krve kyslíkem. Pokud je saturace 100 %, neděje se u subjektivně dušného člověka nic závažného.  Snížená saturace je obvykle spojena s onemocněním srdce a plic. Jde především o selhávání srdce, plicní embolii, CHOPN, plicní fibrózu, zápaly plic a podobně. Objevit se může i u nemocí mozku, které postihují dechové centrum. 

Co je oxymetr? 

Pulzní oxymetr je malý přístroj, který dnes může být dokonce i v hodinkách. V nemocnici jde o malý přístroj, který je snadno dostupný. Připevňuje se na okrajovou část těla, prst, ušní lalůček. S pomocí infračerveného a červeného světla zjišťuje, jak prochází kyslík skrz prokrvenou tkáň. Platí zde to, že průchod světla tkání poměrně úzce souvisí s množstvím okysličeného hemoglobinu. 

Hypoxie

Hypoxie je snížená hodnota kyslíku v krvi. Při nedostatku kyslíku tělo spouští kompenzační reakci, která má organismus chránit před následky hypoxie. Zvyšuje se srdeční frekvence, narůstá celkový výkon srdce, stoupá krevní tlak. Dýchá se hlouběji a rychleji. Krev je z těla přesměrována tam, kde je jí nejvíce potřeba, tedy do mozku. 

Hodnoty saturace

  • 98-95 % jsou normální hodnoty
  • 95-85 % se obvykle nijak neprojevuje, kompenzační reakce člověka chrání před příznaky hypoxie, narůstá ale tepová a dechová frekvence
  • 85-75 % se projevuje zlepšenou náladou, hovorností, žertovností, nárůstem odvahy, odbrzděním sebekontroly, ochotou neobvykle manévrovat, zvýšenou snahou komunikovat, pocitem euforie a pocitem lehké opilosti
  • 75-60 % se projevuje obtížným dýchání, úzkostí, slabostí, nevůlí, pocitem na zvracení, bolestí hlavy, zhoršenou koncentrací, návaly horka a chladu, mravenčením, zešednutím zorného pole, trubicovým viděním, neostrým viděním, sníženou schopností rozumět mluvené řeči, zpožděná odpověď na změnu poloh
  • 60 % a méně bezprostředně hrozí hypoxické křeče a bezvědomí